Missie & Visie

Visie

Wij zeggen geen dure woorden, wij maken geen loze beloftes maar wij respecteren deadlines, we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Wij willen zorgen voor een perfecte kruisbestuiving tussen informatie en communicatie enerzijds en oog voor kwaliteit en constante innovatie anderzijds. Alfa solutions wil werken vanuit zijn eigen kennis met respect voor de klant door eerlijke handelsvoering en maatschappelijk verantwoord ondernemen en met respect voor de medewerkers omdat mensen belangrijk zijn.

 

Missie

Naar onze klanten toe bieden wij in de eerste plaats de volledige naleving van de conformiteit van onze producten en diensten. Net om die reden maken wij IT oplossingen op maat van de klant met oog op kwaliteit, service en een betrouwbare dienst na verkoop. Dit sterken wij aan door probleemoplossend en operationeel te werken met de economische aspecten van de geboden oplossing in het achterhoofd die wij op de meest effectieve wijze aan de klant meedelen. Opleiding en ervaring zijn dan ook cruciale pijlers van ons kwaliteitstreven.

 

Piet